یاد گرفتن جنایت شهرکرد خانواده علت درگیری

یاد گرفتن: جنایت شهرکرد خانواده علت درگیری چهارمحال و بختیاری فرمانده انتظامی استان اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی وضعیت خرج ۴۵ هزار میلیاردی جهت بانک‌ها

از سقف ۴۵ هزار میلیارد تومانی که از محل مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جهت تسویه بدهی بانک‌ها، بخشش سود بدهکاران بانکی و زیاد کردن سرمای

وضعیت خرج ۴۵ هزار میلیاردی جهت بانک‌ها

وضعیت خرج ۴۵ هزار میلیاردی جهت بانک ها

عبارات مهم : مرکزی

از سقف ۴۵ هزار میلیارد تومانی که از محل مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی جهت تسویه بدهی بانک ها، بخشش سود بدهکاران بانکی و زیاد کردن سرمایه بانک های دولتی تعیین شده است بود، حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۳۹۵ محقق شده است است.

به گزارش ایسنا، بعد از مشورت هایی که بین دولت و مجلس انجام شد، طبق اصلاحیه قانون بودجه ۱۳۹۵ و در تبصره (۳۵)، مصوب شد تا سقف ۴۵ هزار میلیارد تومان از محل منابع ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های خارجی بانک مرکزی جهت سه بخش مهم یعنی تسویه بخشی از مطالبات بانک ها از دولت، زیاد کردن سرمایه بانک های دولتی و همچنین بخشودگی سود بدهکاران بانکی تا ۱۰۰ میلیون تومان تخصیص داده شده است پیدا کند.

وضعیت خرج ۴۵ هزار میلیاردی جهت بانک‌ها

بر این اساس تا حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان جهت بخشودگی سود تسهیلات بدهکاران تا ۱۰۰ میلیون و طبق شرایط خاص تعلق گرفت. تا ۱۵ هزار میلیارد تومان جهت تسویه بدهی دولت و مابقی به منظور زیاد کردن سرمایه دولت در بانک های دولتی تخصیص داده شده است پیدا کرد. این مصوبه در بهمن ماه ۱۳۹۵ در هیات وزیران مصوب و به بانک مرکزی ابلاغ شد تا با همکاری شرکت برنامه و بودجه در مورد بندهای تعیین شده است اقدام کند.

به هر حال دولت رقم بالایی به شبکه بانکی بدهکار بود که در آن وقت تا مرز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پیش رفت، این رقم که به طور کامل از سوی دولت پذیرفته نشد و تاکید داشت که باید مورد حسابرسی قرار گیرد، قرار شد تا بخشی از آن جهت بانک هایی به بانک مرکزی بدهکار بودند با منابع در نظر گرفته شده است از محل این ۴۵ هزار میلیارد ناشی از تسعیر قیمت ارز تسویه شود.

از سقف ۴۵ هزار میلیارد تومانی که از محل مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جهت تسویه بدهی بانک‌ها، بخشش سود بدهکاران بانکی و زیاد کردن سرمای

از سوی دیگر جهت بخشودگی سود بدهکاران بانکی تا ۱۰۰ میلیون تومان هم با توجه به اینکه تعداد آنها اوج بود، بانک مرکزی به طور مرحله ای و از سقف ۱۰ میلیون تومان این مورد را در دستور کار قرار داد و چندی پیش اعلام کرد که تا ۵۰ میلیون تومان هم پیش رفته است.

اما جریان اجرای این مصوبه بر اساس قانون بودجه ۱۳۹۵ و آنچه که دیوان محاسبات از گزارش تفریغ بودجه منتشر کرده هست، نشان می دهد که حدود ۱۳ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان جهت تسویه مطالبات قانونی بانک ها از دولت پرداخت شده است هست. همچنین ۳۸۰۰ میلیارد تومان جهت زیاد کردن سرمایه دولت در بانک ها و تا ۸۷۱ میلیارد تومان به منظور بخشودگی سود تسهیلات بدهکاران بانکی تخصیص داده شده است پیدا کرده که در مجموع به ۱۷ هزار و ۷۰۱ میلیارد تومان در آخر سال ۱۳۹۵ می رسد.

واژه های کلیدی: مرکزی | میلیون | بدهکاران بانکی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs