یاد گرفتن جنایت شهرکرد خانواده علت درگیری

یاد گرفتن: جنایت شهرکرد خانواده علت درگیری چهارمحال و بختیاری فرمانده انتظامی استان اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار اجتماعی انتخاب شهردار در گرو گزینش کابینه

همه حتی خود اعضای شورای شهر پنجم شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران نیز منتظرند ببینند در نخستین و بااهمیت ترین آزمون شورای پنجم، یعنی گزینش شهردار جهت پایتخت، چه نت

انتخاب شهردار در گرو گزینش کابینه

انتخاب شهردار در گرو گزینش کابینه

عبارات مهم : ایران

همه حتی خود اعضای شورای شهر پنجم شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران نیز منتظرند ببینند در نخستین و بااهمیت ترین آزمون شورای پنجم، یعنی گزینش شهردار جهت پایتخت، چه نتیجه و عملکردی دارند و در نهایت، چه کسی پایتخت کشور عزیزمان ایران را از طبقه آخر ساختمان بهشت ورانداز می کند.

انتخاب شهردار در گرو گزینش کابینه

درست است که در عیان این مباحث کمتر گفته می شود؛ ولی مگر می شود فهرستی جهت شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران نوشت و به وجه دیگر این همکاری مشترک، یعنی شهردار تهران، فکر نکرد؟ هم وقت با روزهای نهایی شدن لیست امید در انتخابات شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران و در ادامه گزینش و رأی بی سابقه مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران و سایر استان ها، گمانه زنی ها و اظهاراتی صریح راجع به گزینه های احتمالی و نزدیک به قطعی شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران از سوی بعضی افراد مرتبط و غیرمرتبط و نزدیک به اعضای منتخب، شروع شد.

از انتخابات تا به حال، بیش از یک ماه و نیم گذشته؛ ولی این گمانه زنی ها همچنان ادامه دارد و اعضای شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران گویا نمی خواهند عجله ای در این گزینش داشته باشند. از دو هفته قبل، اعضای منتخب شورای پنجم در جلسات چند روز یک بار خود، از روندی صحبت می کنند که در آن هریک از اعضا می توانند بعد از بررسی های خود، سه نفر را به عنوان گزینه های پیشنهادی به جلسه یکسان معرفی کنند و اگر هر کدام از این پیشنهادها بیش از پنج رأی داشت، می تواند به مرحله بعدی بررسی برسد.

همه حتی خود اعضای شورای شهر پنجم شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران نیز منتظرند ببینند در نخستین و بااهمیت ترین آزمون شورای پنجم، یعنی گزینش شهردار جهت پایتخت، چه نت

این جلسه هم قرار بود روز گذشته در جلسه یکسان اعضای منتخب برگزار شود؛ ولی برنامه ریزی به تعویق افتاد و تغییراتی در این روند صورت گرفت. افشین حبیب زاده، روز گذشته به عنوان یکی از منتخبان، اعلام کرد فرایند گزینش شهردار در جلسه روز گذشته، با تغییراتی همراه و مقرر شد هر نفر سه گزینه را پیشنهاد دهد؛ ولی هنگام رأی دادن، هر عضو شورا می تواند به هفت نفر رأی دهد و در نهایت هفت نفری که بیشترین آرای مأخوذه را دارند، وارد مرحله بعد فرایند گزینش شهردار خواهند شد. این همان اتفاقی بود که قرار بود روز گذشته رخ دهد؛ ولی رخ نداد و منتخبان پایتخت این فرایند را دو هفته به تأخیر انداختند. این عوض کردن برنامه، دو علت مهم داشت که بعضی از منتخبان راجع به آن صحبت کردند.

محمد سالاری اعلام کرد علت این تعویق برنامه، عوض کردن وقت شروع به کار شورای پنجم است و با توجه به قوت گرفتن شروع به کار رسمی شورای پنجم در نیمه شهریور، اعلام گزینه های نهایی دو هفته به تأخیر افتاد تا اعضا با وقت بیشتری گزینه ها و برنامه را بررسی کنند. مرتضی الویری، مدیر سِنی جلسات منتخبان شورای پنجم هم اعلام کرده است که با توجه به تخصیص ضرورت های حقوقی که مراجع ذی صلاح نسبت به شروع فعالیت شورای پنجم داشته اند و به نیمه شهریور موکول شده است هست، وقت و وقت مناسبی جهت بررسی زیاد نامزدها و گزینه های مدنظر جهت تصدی مسئولیت شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران ایجاد شده است هست. این یکی از دلایل اعضا جهت این تأخیر است و به نظر می رسد اعضای شورای پنجم و به خاص اعضایی که روی چند گزینه مشخص تأکید دارند، منتظرند تا مشورت ها جهت کابینه دولت دوازدهم نهایی شده است و خیالشان از بابت بعضی از گزینه ها راحت شود.

برخی از گزینه های مطرح شده است و اتفاقا مهم راجع به تصدی شهرداری تهران، گزینه هایی هستند که می توانند در بخش های مهمی در کابینه مسئولیت قبول کنند. مسئله اینجاست که محمود حجتی، اکبر ترکان، حسین مرعشی و محمدعلی نجفی که به عنوان گزینه های مهمی از سوی مردها پیشنهاد شده است اند و در این روزها حتی بعضی از اعضای منتخب، در اینترنت و در جلسات مختلفشان آنها را معرفی و تا حدی تبلیغ می کنند، هم وقت گزینه های مهمی نیز جهت حضور در کابینه دولت دوازدهم هستند.

انتخاب شهردار در گرو گزینش کابینه

در نتیجه، از آنجایی که وقت معرفی کابینه و شروع به کار دولت دوازدهم یک ماه سریعتر از دوره پنجم شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران است (نیمه مرداد)، شورایی ها در انتظاری اجباری، باید منتظر باشند ببینند تنها گزینه های مهم ارزش پاستور را به بهشت ترجیح می دهند یا نه! واقعیت این است که گزینه های روی میز شورای پنجمی ها، تاکنون تنوع و تعدد زیادی نداشته و از همان روزهای اول روی چند گزینه قفل شده است هست. از آنجا که خاستگاه های سیاسی و حزبی شورای پنجمی ها، فارغ از حوزه های تخصصی آنها، تنوعی محسوس دارد؛ انتظار این بود که راجع به گزینه های پیشنهادی جهت تصدی پست مهم شهرداری تهران، گزینه های بیشتری را ارائه می کردند و در نهایت روی چند گزینه به اجماع می رسیدند و این همان روندی بود که تاکنون طی نشده است.

باید پرسید در روزهایی که از انتخابات و نهایی شدن نتیجه های آن گذشته هست، احزابی مانند «اتحاد کشور عزیزمان ایران اسلامی»، «کارگزاران کشور عزیزمان ایران اسلامی»، «ندای ایرانیان»، «اعتماد ملی»، «سازمان عدالت و آزادی» و… که نمایندگانشان در لیست امید سهم دارند و به نوعی چشم امید قشری از این جامعه هستند، چند بار راجع به گزینش شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران و گزینه های پیشنهادیشان جلسه داشته اند؟ و آیا گزینه های مطرح شده، تاکنون از این مشورت های احتمالی بیرون آمده اند؟ در میان گزینه هایی که این روزها، چه از سوی اعضای منتخب و چه از سوی جریان های تبلیغاتی افرادی خاص و خواهان موقعیت در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران و دولت، مطرح می شوند، نام هایی مانند حسین مرعشی، محسن هاشمی، محمدعلی نجفی، محسن مهرعلیزاده، محمود حجتی، احمد ترک نژاد، اکبر ترکان، پیروز حناچی، علی اصغر احمدی، محسن نریمان، معصومه ابتکار، الهه کولایی، شهیندخت مولاوردی، حبیب الله بی طرف، عباس آخوندی، رضا اردکانیان، مرتضی حاجی، علی عبدالعلی زاده و… مطرح شده است اند که باید گفت بسیاری از آنها گزینه هایی تکراری در همه دوره های گزینش شهردار هستند و درعین حال سوابق مشخصی دارند و از این منظر می توان به خوبی روی خصوصیات شخصیتی، اجرائی و مدیریتی آنها تصمیم گرفت. در میان بعضی از این گزینه های مطرح شده، بعضی از گزینه ها در عین احتمال کم جهت گزینش شدن به عنوان شهردار تهران، شاید جهت فرافکنی از گزینه های مهم و بعضی دیگر جهت ارزیابی تصویر العمل ها مطرح می شدند. محمدرضا عارف هم جزء یکی از این گزینه های اعلامی در اینترنت بود که البته خیلی سریع به این خبرها پاسخ داد. او روز گذشته در مراسم ختم سیدرضا نیری، مدیر سابق کمیته امداد امام خمینی(ره)، در پاسخ به خبرنگاران به صراحت این عنوان را رد کرد و گفت: «ان شاءالله در خدمت مردم در مجلس هستم.

همه حتی خود اعضای شورای شهر پنجم شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران نیز منتظرند ببینند در نخستین و بااهمیت ترین آزمون شورای پنجم، یعنی گزینش شهردار جهت پایتخت، چه نت

هرکس وظیفه ای دارد و در جایگاه خودش باید خدمت کند». آنچه را به عنوان مجموعه نگرانی ها راجع به عملکرد شورای پنجم و نخستین آزمونشان در گزینش شهردار مطرح شد، افراد مختلفی با زوایای دید مختلفی در این مدت مطرح کرده اند. چند روز قبل، رحمانی فضلی، وزیر کشور، در دیدار با منتخبان شورای پنجم کل کشور، با نگاهی آماری راجع به عوض کردن شهردارانی که خود شوراها گزینش کرده بودند، تأکید کرد نباید نگاه سیاسی در گزینش شهردار، شایسته سالاری را زیر سؤال ببرد و باید تنها شایسته سالاری در عزل و راه اندازی ها وجود داشته باشد. او گفت امروز یک نگاه سیاسی واحد در زیاد نهادهای رسمی مانند مجلس، شورا و ریاست جمهوری شکل گرفته که مطالبه به حق مردم این خواهد بود و می خواهند بدانند حالا چه می شود. علی مطهری، نماینده مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران در مجلس شورای اسلامی هم روز گذشته بر عدم گزینش سیاسی جهت مسئولیت شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران تأکید کرد و گفت: رویکرد سیاسی باعث می شود هر فردی که شهردار می شود، بعد از مدتی هوس مدیر جمهوری به سرش بزند.

او تأکید کرده است: «در سال های اخیر از رویکرد سیاسی شهردار ضربه های بسیار خوردیم. افرادی که شهردار می شوند، نباید در آینده هوس ریاست جمهوری به سرشان بزند؛ چراکه ضررش را پایتخت کشور عزیزمان ایران مجبور می شود، بنابراین باید به مسئله شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران کاملا تخصصی نگاه شود و دنبال فردی باشیم که پایتخت کشور عزیزمان ایران را دوباره قابل زندگی کند».

انتخاب شهردار در گرو گزینش کابینه

او درعین حال با اشاره به مدیریت ساخت وساز در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران و بلندمرتبه سازی هایی که زندگی را جهت مردم سخت و سخت کرده هست، گفت: شهردار آینده باید فقط به فکر آبادانی پایتخت کشور عزیزمان ایران باشد. به نظر می رسد هنوز جریان اصلاح طلب متوجه عمق برد تاریخی که بعد از سال ها به یمن اعتماد و عوض کردن رویکرد مردم در اختیارش قرار گرفته، نشده است و همه شواهد نشان می دهد باید بیش از قبل هشدارهایی را راجع به این حرکت ها داشت تا از بروز غلط های جبران ناپذیر جلوگیری کرد. اصلاح طلبان یک بار از بهشت رانده شده است اند و حالا بهتر است از هر اشتباهی که آنها را به این رانده شدن بکشاند، دوری کنند.

اخباراجتماعی – شرق

واژه های کلیدی: ایران | سیاسی | شهردار | ایرانی | شهرداری | ایرانیان | روز گذشته | شورای شهر | شهردار تهران | مجلس شورای اسلامی | انتخابات شورای شهر

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs